European Neighbourhood and Partnership Instrument

Cross-Border Cooperation

ENFIRU

CBC 2014-2020

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 hyväksytty 18/12/2015

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma-asiakirja on hyväksytty Euroopan Komissiossa 18 joulukuuta 2015. Hyväksytty asiakirja liitteineen julkaistaan alkuvuodesta. Ohjelman hyväksyminen tarkoittaa sitä, että sen toteutusta ohjaavan yhteisen seurantakomitean nimittäminen voidaan käynnistää heti vuodenvaihteen jälkeen. Hallintoviranomaisen asettaminen pyritään tekemään niin ikään vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitushaun avaaminen riippuu Komission ja osallistuvien maiden välisen rahoitussopimuksen neuvottelu- ja allekirjoitusprosessin aikataulusta. Sopimuksen odotetaan syntyvän vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ohjelma lyhyesti

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma tulee olemaan yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajan ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue.  Liitännäisalueina ohjelmaan voivat osallistua Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta.  Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita.

Ohjelma tulee tukemaan rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelma tulee tukemaan yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen saavutettavuudelle. Tuettavien hankkeiden tulee sisältää vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta molemmista maista. Kaudella 2014–2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmasta voi hakea rahoitusta toiminnalle, joka hyödyntää ohjelma-aluetta ja kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta:

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Ohjelma rahoituskehys on 72,3 milj. euroa, josta Euroopan Unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat Suomen ja Venäjän valtio (50%/50%). Tämän lisäksi vuonna 2018 on mahdollista saada lisärahoitusta enintään 37,4 milj. euroa. Päätös lisärahoituksen myöntämisestä tehdään ohjelman väliarvioinnin perusteella ja mikäli lisärahoitusta on saatavilla.

Tiedotamme ohjelman käynnistymisestä internet-sivulla www.southeastfinrusnpi.fi ja twitter-tilillä www.twitter.com/sefinrusenpi

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja Päivi Ilves, gsm 040 5586011 ja email: paivi.ilves (at) ekarjala.fi