Southeastfinrusnpi.fi ei ole enää täällä. Katso sefrcbc.fi sijaan.

Suomen asema EU:n ja Venäjän välissä

Suomi on ollut itsenäinen valtio jo sadan vuoden ajan. Nyt se kuuluu Euroopan unioniin ja käyttää virallisena valuuttanaan euroa monen muun EU-maan lailla, mutta Natoon se ei ole liittynyt pitkään jatkuneesta spekulaatiosta huolimatta. Suomelle tasapainotteleminen EU:n jäsenmaana täysvaltaisesti toimimisen ja samalla Venäjää kohtaan hyvien suhteiden ylläpitäminen on haaste, jossa se on kuitenkin tähän mennessä onnistunut suoriutumaan varsin mainiosti.

Suomi on jo vuosikymmeniä jatkanut aktiivista puolueettomuutta, joka tunnetaan maassa myös nimellä "Paasikivi-Kekkosen linja". Suomi on pyrkinyt ylläpitämään terveitä suhteita sekä Venäjän suuntaan että länteen ja olla aiheuttamatta toiminnallaan närää kummassakaan osapuolessa. Osa ilmaisee asian selkeästi, kun taas toisille mieluisampi linja on vaieta ja pysyä hiljaa puolueettomalla kannalla. Vuoden 2017 lokakuussa kansanedustaja Timo Soini totesi, ettei Suomi koe Venäjää uhkaavana, eikä myöskään näe syytä pelätä sitä millään tavalla. Soini kuvaa Suomen tämänhetkistä ulkopolitiikkaa yhteistyöhön ja naapurimaiden kanssa solmittuihin hyviin suhteisiin perustuvaksi.

Suomen suhteet Venäjään ovat tätä nykyä hyvällä mallilla ja Vladimir Putin on valtiovierailuillaan säännönmukaisesti ylistänyt maidenvälisiä suhteita. Neuvostoliiton romahdettua Suomi on kuitenkin selkeästi integroitunut yhä enemmän Eurooppaan. Euroopan unioniin ja EMU:un liittymisestä huolimatta kysymys NATO-jäsenyydestä on kuitenkin jäänyt ilmaan, toisin esimerkiksi entisillä Neuvostoliiton mailla Baltian alueella. Presidentinvaalien alla käydään jälleen keskustelua mahdollisesta Natoon liittymisestä, mutta vaikka osa ehdokkaista ja yhtä lailla myös osa suomalaisista on Nato-jäsenyyden kannalla, vastustaa sitä jyrkästi niin ikään osa kansalaisista. Tässä yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä on Venäjän selkeä kanta asiaan, joka monen mielestä ei ole ohitettavissa pelkällä olankohautuksella. Venäjä on ilmaissut muutamia kertoja aikovansa ryhtyä jatkotoimenpiteisiin, mikäli Suomi päätyy liittymään Euroopan sotilasliittoon ja siten uhmaamaan Venäjän suosituksia.